Odpowiedzi

2011-01-17T10:11:22+01:00

Witaj :)

dane: c₁/c₂=n=10,  c/K=10⁴ co oznacza, że można stosować uproszczone wzory

Ostwalda,

szukane: α₂/α₁

--------------------------------------------------

α₂ = √[K/c₂]........α₁ = √[K/c₁]

α₂/α₁ = √[K/c₂] *√[c₁/K] = √[c₁/c₂] = √n = √10 = 3,16

Stopień dysocjacji wzrośnie ok. 3,16 raza. Najogólniej, n-krotny wzrost roz- cieńczenia słabego kwasu lub zasady spełniającej warunek c/K≥400 powoduje √n krotny wzrost stopnia dysocjacji.

 

Semper in altum......................................pozdrawiam :)

192 4 192