Odpowiedzi

2009-11-19T19:44:21+01:00
Ateny
W Atenach panuje u struj demokratyczny czyli rządy ludów.prawo do głosu mieli mężczyźni którzy ukończyli 21lat mieli swoją ziemię a jego rodzice pochodzili z Aten. Najsłynniejszym politykiem był Perykles.Najwarzniejsze urzędy w Atenach to Demagog (przywodca ludu, mówca) i strateg(przywodca wojsk)

Sparta
Ustruj Sparty to demokracja stwożył go Likurg. Nad państwem rządzą dwaj królowie . Geruzja składała się z 28 mężczyzn powyżej 60 roku życia , uchwalała prawa , wydawała wyroki sądowe. Zgromadzenie ludowe wybiera urzędników, uchwalało lub odrzucało uchwały geruzji. Najważniejszym urzędem byli Eforzy było ich 5 zajmowali się wykonywaniem postanowień przyjętych przez geruzję , wprowadzili politykę zagraniczną.
38 3 38
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T19:59:32+01:00
Ateny:

Ustrój - demokracja bezpośrednia

Ostracyzm - sąd skorupkowy(na glinianych skorupkach pisano imię osoby, która zdaniem osoby szkodziła polis, kiedy było powyżej 6000 głosów na rzekomego kandydata musiał on opuścić Ateny na 10 lat)

areopag - 9 archontów, funkcja sądownicza, wnosili sprawy do sądu przysięgłych(heliaia)

Rada400(za sprawą Kleistenesa Rada 500, Rada 400 z greckiego bule) - uchwały Zgromadzenia Ludowego, kontrola finansów polis, działania dyplomatyczne, kontrola urzędników

demagog - "kierujący ludem" - poprzez przemówienia zdobywali poparcie obywateli

podział na 4 fyle - grupy majątkowe(podział wprowadził Solon w 594 r.p.n.e)


Sparta:


geruzja - 28-osobowa Rada Starszych, powyżej 60 roku życia, sprawdzała nowo narodzone dzieci, kalekie wrzucano w przepaść, był sądem karnym, przygotowywał materiały na Zgromadzenie Ludowe(w Sparcie miało nazwę apella)

organ wykonawczy - 5 eforów - delikatnie mówiąc "rząd", zajmowali się polityką zagraniczną polis, jej finansami, przyjmowaniem ambasadorów innych polsi

ustrój - oligarchia - władza nielicznych, wysoko postawionych

dwóch królów - gdy jeden szedł na wojnę, drugi zostawał w polis, funkcje kapłańskie i wojskowe

obywatel Sparty- mężczyzna, po 30 roku życia(czyli po odbyciu służby wojskowej, do koszar szedł w wieku 7 lat)

Mężczyzna po służbie dostawał ziemie od polsi, uprawiali ją Heloci, nie mieli oni żadnych praw politycznych

perjojkowie - ludzie przybyli najczęściej w poszukiwaniu zarobków, nie mieli praw politycznych


Jedyne urzędy jakie znam to kadencyjne(kadencja trwa rok, każdy obywatel mógł pełnić urząd max. 2 razy w życiu) oraz kolegialne(sprawowane przez więcej niż jedna osobę), obydwa rodzaje urzędów przypisane są do Aten

16 4 16