Bardzo proszę,żeby ktoś pomógł mi rozwiązać to zadanie..

W celu porównania struktury dwóch przedsiębiorstw z punktu widzenia płac ustalono,że w przedsiębiorstwie A połowa pracowników zarabiała 2300zł lub mniej. 25% pracowników nie osiągało dochodów wynoszących 1400zł,a 75% dochodów pzrekraczających3000zł. Dane dotyczące przedsiębiorstwa B zawiera tabelka:

Płace - % pracowników
do 1250 zł - 5%
1250-1750zł - 20%
1750-2250 zł - 40%
2250 -2750zł - 25%
pow. 2750zł - 10%

Dokonaj wszechstronnej analizy porównawczej obydwu przedsiębiorstw z punktu widzenia płac

3

Odpowiedzi

2009-11-21T17:12:17+01:00
Płace Przedsiębiorstwo A
do1400-25%
od 1400-2300-25%
od2300-3000-25%
powyżej 3000-25%

Pracownicy w przedsiębiorstwie a mają wyższą płacę minimalną. Mają wyższe dochody , więc są bardziej zadowoleni , niż pracownicy z przedsiębiorstwa B, gdyż mogą za swoją płace zakupić więcej dóbr materialnych. Przez lepszą motywację pracowników firma może osiągać wiekszy zysk.
2009-11-21T17:14:47+01:00
W przedsiębiorstwie A pracownicy zarabiający 2300 lub mniej stanowią 2 razy więcej jak w przedsiębiorstwie B. w przedsiębiorstwie B pracuje mniej osób za poniżej 1400 jak w przedsiębiorstwie A, ale więcej w dochodach przekraczających 3000.
2009-11-21T18:04:11+01:00
Przedsiębiorstwo A:
ponad 3000 zł - 25%
2300-3000 zł -25%
1400-2300 zł - 25%
do 1400 zł - 25%

W przedsiębiorstwie A jest więcej pracowników słabo opłacanych oraz więcej pracowników bardzo dobrze zarabiających.
W przedsiębiorstwie B zdecydowanie przeważa pensja średnia.