Odpowiedzi

2009-11-20T05:07:10+01:00
R = 3√2 cm - promień koła opisanego n asześciokącie foremnym
R =a a= bok sześciokata foremnego


P = ? pole sześciokata

Pole sześciokata foremnego składa się z pól 6 -ciu trójkatów równobocznych
o boku a = R oraz wysokości h = (a√3):2 = (R√3 ):2

P = (3/2)*R²*√3
P =( 3/2)*(3√2)²*√3
P = ( 3/2)*9*2*√3
P = (3/2)*18*√3
P = 27√3 cm²