1 3/8 - (0,9 - 3/4)=
3 + [1 - (7/5 - 0,9)]=
2,4 * 1/3 + 4,8 : 2 2/5=
3_3 : [2,25 - (1/2)2]=
4,8 : 6/7 + 1,5 * (1/3)2=

gdy jest np 3_3 oznacza to,że jest to trzy do potęgi trzeciej
gdy jest np 1 3/8 oznacza to,że jest to jedna cała i trzy ósme
gdy jest np (1/2)2 oznacza to,że jest to (jedna druga) do potęgi drugiej
* - mnożenie

1

Odpowiedzi

2009-11-19T22:17:47+01:00
1.
13/8 - (0,9 - 3/4)=1,375-(0,9-0,75)=1,375-0,15=1,15
2.
3 + [1 - (7/5 - 0,9)]=3 + [1 - (1,4 - 0,9)]=3+[1-0,5]=3,5
3.
2,4 * 1/3 + 4,8 : 2 2/5=2,4*0,33+4,8:2,4=0,792+2=2,792
4.
3_3 : [2,25 - (1/2)2]=27:[2,25-¼]=27:2=13,5
5.
4,8 : 6/7 + 1,5 * (1/3)2=4,8:0,86+1,5*0,11=5,58+0,165=5,745