Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-07T08:57:10+02:00

y = √x² + 2x

 

D:  x² + 2x ≥ 0

     x(x + 2) ≥ 0

     0    -2

D: x ∈ (-oo, -2> u <0, +oo)    i    (-3, 2)

     szukamy części wspolnej tych dwóch przedziałów:

 odp.  x ∈ (-3, -2> u <0, 2)

2013-07-07T08:57:50+02:00

x²+2x≥0

x(x+2)≥0

D=(-∞,-2>u<0,+∞)

Czesc wspolna przedzialow [(-∞,-2>u<0,+∞)]n(-3,2)=(-3,-2>u<0,2)

 

1 1 1