Odpowiedzi

2009-11-19T19:43:47+01:00
A=ΔV/Δt=(15-3)/3=4m/s²
s=1/2at²=1/2*4*3²=18m

Odp a=4m/s² s=18m
3 3 3
2009-11-19T19:45:05+01:00
A = ΔV/t (ΔV - przyrost prędkości, t - czas)
ΔV = 15m/s - 3m/s = 12 m/s
t = 3s
a = 12m/s :3s = 4m/s²

s= 1/2 at² (s - droga)
s = 1/2 * 4m/s² *9s² = 18m
2 3 2
2009-11-19T20:03:43+01:00
V1=3m/s
t=3s
V2=15m/s

a=deltaV=velta t
a=V2-V1/t
a=15-3/3
a=12/3
a=4m/s^2

Rowerzysta porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym więc wzór na s to:
s=V1t+at^2/2
s=3*3+4*3^2/3
s=9+4*9/2
s=9+36/2
s=9+18
s=27m
1 5 1