Z.1
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku 10 cm. Oblicz objętość Stożka.

z.2
3,72 m sześcienne, to:
A) 3 720 000 cm sześciennych
B) 372 000 cm szescienne
C) 3 720 cm sześcienne
D) 3722 cm szecienne

z.3
Przekrój oiowy beczki w kształcie walca jest kwadratem o boku 1 metr. Oblicz pole podstawy tej beczki.


POMOCY !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T04:49:37+01:00
1.Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku 10 cm. Oblicz objętość Stożka.

a = 10 cm - bok trójkata równobocznego
H = (a√3):2 -wysokość trójkata
r = ½a =½*10 = 5 cm - promień podstawy
V =? - objętość stożka

1. Obliczam H
H = (a√3):2 = (10/2)*√3
H = 5√3 cm

2. Obliczam V
V = ⅓Pp*H
V = ⅓*π*r²*H
V = ⅓*π*5²*5√3
V =( 125/3)*π*√3 cm³


2.
3,72 m³ = 3.720.000cm³ (odp.A)


1m = 100cm
1m³ = 100*100*100cm³ = 1.000.000cm³

3.
Przekrój oiowy beczki w kształcie walca jest kwadratem o boku 1 metr. Oblicz pole podstawy tej beczki.

a= 2r =1m to r= 0,5 m
h = 1m

Pp = ?
Pp= πr²
Pp= π*(0,5)²
Pp= π*0,25 m²
Pp = ¼π m²