1.Oblicz miary kątów równoległoboku, wiedząc, że jeden z jego kątów ma miarę o 40* większą od innego kąta.
2. Wskaż zdania prawdziwe:
a)trapez , w którym sumy przeciwległych kątów są równe, jest równoramienny
b) równoległobok o prostopadłych przekątnych jest rombem
c) czworokąt, który ma dwie parz boków równych, jest równoległobokiem
d)czworokąt, którego przekątne przecinają się w punkcie bę ż dącym środkiem każdej z nich, jest równoległobokiem
e)romb, którz ma conajmniej jeden kąt prostz, jeden jest kwadratem
f)czworokąt, który ma przekątne prostopadłe, jest rombem
g)trapey prostokątny równoramienny jest prostoktem

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T08:53:29+01:00
1.Oblicz miary kątów równoległoboku, wiedząc, że jeden z jego kątów ma miarę o 40* większą od innego kąta.
(180 - 40):2 = 140:2 = 70
70+40 = 110
I kąt 70
II kąt 110
II kąt 70
IV kąt 110
2. Wskaż zdania prawdziwe:
a)trapez , w którym sumy przeciwległych kątów są równe, jest równoramienny
b) równoległobok o prostopadłych przekątnych jest rombem
d)czworokąt, którego przekątne przecinają się w punkcie będącym środkiem każdej z nich, jest równoległobokiem
e)romb, który ma conajmniej jeden kąt prosty, jest kwadratem
g)trapez prostokątny równoramienny jest prostoktem
4 4 4