Pomocy napiście mi jakąś treść zadania na temat procentó,odetek,lokat np.na jaki procent w stosunku rocznym wpłacono do banku 6000zł jeżeli po pół roku naliczone odsetki były równe 93zł <na takiej podstawie>+ rozwiązanie


i obilcz mi plis takie zaanie krdytobiorca otrzymał od banku kredyt na 8% w skali rocznej.oblicz jaką kwotę pobrał z banku,jeżeli po roku spłata kredytu wraz z odsetkami wynasi 32 400zł plis o rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2009-11-20T23:08:54+01:00
100% - X
108% -32400

X = 32400 * 100% / 108% = 30 000

odp. Kredytobiorca pobrał z banku 30000zł.
2 3 2