Odpowiedzi

2009-11-19T19:52:45+01:00
Żywność modyfikowana genetycznie to pokarm wytwarzany z organizmów roślinnych i zwierzęcych poddanych sztucznej zmianie genów. Organizmy modyfikowane genetycznie są tworzone w celu zwiększenia ich wykorzystania dla człowieka. I tak modyfikowane genetycznie rośliny są mniej podatne na choroby wirusowe, niskie lub wysokie temperatury oraz są tak zmienione, by plony znacznie wzrosły. W ten sposób, przez sztuczne wprowadzenie genów powstaje nowa roślina, mająca nowe właściwości i o większym znaczenu dla gospodarki. Z kolei zwierzęta z hodowli modyfikowanych genetycznie są odporniejsze na choroby, wytwarzają więcej mleka/mięsa/wełny.
Żywność ekologiczna to pokarmy wytwarzane z produktów do wzrostu których nie wykorzystywano sztucznych nawozów i odżywek. Rośliny takie są nawożone tylko nawozami pochodzenia naturalnego.
Żywność ekologiczna i modyfikowana z uwagi na zwiększone koszty produkcji jest droższa niż żywność "normalna", z tym, że obecnie żywność transgeniczna jest coraz bardziej popularna, a żywnośc ekologiczna co raz bardziej modna,
3 5 3