Odpowiedzi

2009-11-19T19:54:56+01:00
Atmosfera ziemska jest niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny gazów zwanej powietrzem.Składa się z :
1.troposfery(do ok. 12 km)Strefa leżąca nad powierzchnią Ziemi, najcieńsza, ale też najgęstsza z wszystkich warstw, skupiająca ponad połowę powietrza atmosferycznego.W troposferze występują różnorakie zjawiska atmosferyczne, takie jak: chmury, wiatry, wyładowania elektryczne - wraz z wysokością maleją tu: ciśnienie, temperatura i wilgotność.
2.stratosfery(12–50 km)W stratosferze występuje zjawisko inwersji temperatury, gdyż w dolnej części (ok. 12-25 km) charakteryzuje się ona izotermią równą -55°C, a w górnej części (ozonosfera) - silnym wzrostem temperatury do wartości dodatnich, spowodowanym reakcjami rozpadu tlenu i powstawania ozonu.W stratosferze jest niewiele pary wodnej, ale niekiedy na wysokości ok. 20-30 km obserwuje się obłoki iryzujące.
3.mezosfery(50– 85 km)Charakteryzuje się w dolnej części prawie stałą temperaturą (ok. 0°C), a następnie silnym jej spadkiem do ok. -80, -90° C. Na górnej granicy mesosfery ciśnienie jest 200 razy niższe niż przy powierzchni Ziemi, dlatego też do tej wysokości występuje 99,5% całej masy atmosfery. Występują tu także niekiedy szczególnego rodzaju chmury, tzw. obłoki srebrzyste.
4.termosfery (85–500 km)Termosfera charakteryzuje się wysoką, wzrastającą wraz z wysokością temperaturą (od ok. 100°C do ponad 1000°C), która powstaje w wyniku pochłaniania promieniowania słonecznego o bardzo małych długościach fal. Termosfera jest warstwą zjonizowanego gazu, w której wyróżnia się jonosferę i kilka mniejszych warstw.
9 3 9
2009-11-19T19:55:22+01:00
Troposfera-warstwa atmosfery.prowadzi sie w niej badania meteorologiczne i kliamtologiczne .

stratosfera-druga od dolu wartswa atomsfery ziemskiej

mezosfera-obaszar Jonosfery,okreslany jako warstwa D

termosfera-znajduje sie nad mezosfera i pod egzosfera.
5 2 5