Odpowiedzi

2009-05-13T21:55:36+02:00
Z zadania wynika, że ciało poruszało się ruchem przyspieszonym, w którym przyspieszenie "a"wzrastało (a to oznacza że nie miało stałej wartości), bo coraz dłuższe odcinki przebywały w tych samych przedziałach czasowych; dla ruchu jednostajnie przyspieszonego.

a=2*s/t^2
a1=2*2/t^2=4/t^2
a2=2*(2+5)/t^2=14/t^2
t=const --> a1 jest różne od a2
2 3 2