A) kwota 15 zl stanowi ........% kwoty 150 zl
b)20% masy 36 kg to .......kg
c)gdy liczbe 60 zwiekszono o 25% to o trzymano .........
d)gdy liczbe .......zmniejszono o 90% to otrzymano 13
e) kwota 200zl to o .......% wiecej niz 160 zl


bardzo prosze o rozwiazanie potrzebne na jutro a jeszcze moge prosic o wszytkie obliczenia to tych zadan

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T19:56:41+01:00
A) 15zł - x%
150zł - 100%
x=15×100%÷150=150÷15=10%
odp 10%
b)20%×36=0,2×36=7,2kg
odp: 7,2kg
c)25%×60=0,25×60=15
60+15=75
odp: 75
d)100% - x
10% - 13
x=13×100%÷10%=1300÷10=130
Odp: 130
e) 200-160=40
160 - 100%
40 - x%
x=40×100%÷160=400÷16=25%
odp:25%
1 5 1
2009-11-19T20:01:55+01:00
100%-150zł
x%-15zł
x%=100×15:150=1500:150=10%
b 20%-36
100%-x
x=100×36:20=3600:20=180
c 60×25%=60×0.25=15+60=75
e 100%-200zł
x%-160
x=100×160:200=80%=100%-80%=20%
2009-11-19T20:18:17+01:00
A) 10% 150:15=10
b) 20% * 36=7,2 odp.: 7,2 kg
c) 25% * 60 =15 60+15=75 odp.:75
d) 13 * 90%= 11,7 11,7 + 13=44,7
e) 200-100%
160-80%
100% - 80% = 20%