Zad.1
Wykonaj mnozenie i zredaguj wyrazy podobne

a)-x(4+y)+4x =
b)-y(6-x)+6x - xy =
c) - 7b(a-4)+3ab - 28 b =
d)-a(b+8)-4a + 3ab =
e)x(2+y)+3y =
f)x(5-y)+2-4xy =
g)7x(y-1)+3xy + 8x +2 =
h)4a(5+b) + 20a - 3ab =

Zad.2Wykonaj mnozenie i zredaguj wyrazy podobne.
a)3x +5y - (x-3)(y+2) m=
b)4x+3(x+y) - 4(y-x) =
c)-2(x-3y)+(4x-2)(2-y =
d)0,5(x+7y)-(0,5x+3)+(1+y =

Dzięki :**

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T20:03:31+01:00
1.
a) -x(4 + y) + 4x = -4x - y + 4x = 8x - y
b)-y(6-x)+6x - xy = -6y + xy + 6x -xy = 0
c) - 7b(a-4)+3ab - 28 b = -7ab + 28b + 3ab - 28b = 31ab - 35b
d)-a(b+8)-4a + 3ab = -ab - 8a - 4a + 3ab = 2ab - 12a
e)x(2+y)+3y = 2x + xy + 3y
f)x(5-y)+2-4xy = 5x - xy + 2 - 4xy = -5xy + 5x + 2
g)7x(y-1)+3xy + 8x +2 = 7xy - 7x + 3xy + 8x + 2 = 10xy + x + 2
h)4a(5+b) + 20a - 3ab =20a + 4ab + 20a - 3ab = 40a + ab
2.
a)3x +5y - (x-3)(y+2)= 3x + 5y -xy - 2x + 3y + 6 = x + 8y - xy + 6
b)4x+3(x+y) - 4(y-x) = 4x + 3x + 3y - 4y + 4x = 11x - y
c)-2(x-3y)+(4x-2)(2-y = -2x + 6y + 8x - 4xy - 4 + 2y = 6x + 8y - 4xy - 4
d)0,5(x+7y)-(0,5x+3)+(1+y = 0,5x + 3,5y - 0,5x - 3 = 3,5y - 3

2009-11-19T20:21:58+01:00
Zad.1
a) -x(4+y)+4x = -4x-xy+4
b)-y(6-x)+6x - xy = -6y+xy+6x-xy=6x-6y (powinno być +0. ale wiemy że jeśli suma wyrażeń algebraicznych wynosi 0 to te dwa wyraz przekreślamy i nie dopisujemy 0 w wyniku)
c) - 7b(a-4)+3ab - 28 b = -7ab+28b+3ab=-4ab+28b
d) -a(b+8)-4a + 3ab = -ab-8a-4a= -12a-ab
e) x(2+y)+3y = 2x+xy+3y
f) x(5-y)+2-4xy = 5x-xy+2-4xy=5x-5xy+2
g) 7x(y-1)+3xy + 8x +2=7xy-7x+3xy+8x+2= x+10xy+2
h) 4a(5+b) + 20a - 3ab =20a+4ab+20a=40a+4ab
zad.2
a) 3x +5y - (x-3)(y+2) m= 3x+5y-xy+2x-3y-6*m=5x2y-xy-6*m
b) 4x+3(x+y) - 4(y-x) = 4x+3x+3y-4y+4x=11x-y
c) -2(x-3y)+(4x-2)(2-y) = -2x+6y+8x-4xy-4+2y=6x+8y4xy-4
d) 0,5(x+7y)-(0,5x+3)+(1+y) = 0,5x+ 3,5y-0,5x-3+1+y=1x+4,5y+4