Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T19:56:41+01:00
I. Z DZIEJÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEGO UNIWERSALIZMU 13

Odważna mądrość i rozterki wczesnych wieków – uniwersalizm patrystyczny 14
Uniwersalistyczne przeczucia średniowiecza na Zachodzie 24
Eschatologiczny uniwersalizm w początkach reformacji 27
Wzrost zainteresowania uniwersalizmem w XVII wieku 29
Uniwersalistyczne kontrowersje wokół idei kary pośmiertnej 31
Uniwersalizm i pietyzm 35
Uniwersalizm w poglądach filozofów i teologów XIX wieku 39
Chrześcijanie ewangeliczni (evangelicals) a uniwersalizm 43
Drogi uniwersalizmu eschatologicznego w XX wieku 50
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T19:56:53+01:00
Uniwersalizm to pogląd, głoszący, że każdy zostanie zbawiony. Wiele ludzi dziś trzyma się poglądu „uniwersalnego zbawienia” – uznając, że wszyscy ludzie spotkają się na końcu w niebie razem z Panem. Być może to myśl mężczyzn i kobiet, żyjących życiem wiecznych problemów, sprawia, że odrzucają nauczanie Pisma Świętego na ten temat. Dla niektórych jest to przeakcentowanie miłości i miłosierdzia Chrystusa, które prowadzi ich do tego, że wierzą, iz Bóg zmiłuje się nad każdą duszą. Pismo jednak naucza, że niektórzy spędzą wieczność w piekle, podczas gdy inni spędzą ją w raju razem z Panem.


1 1 1
2009-11-19T20:09:48+01:00
Uniwersalizm to pogląd, głoszący, że każdy zostanie zbawiony. Wiele ludzi dziś trzyma się poglądu „uniwersalnego zbawienia” – uznając, że wszyscy ludzie spotkają się na końcu w niebie razem z Panem. Być może to myśl mężczyzn i kobiet, żyjących życiem wiecznych problemów, sprawia, że odrzucają nauczanie Pisma Świętego na ten temat. Dla niektórych jest to przeakcentowanie miłości i miłosierdzia Chrystusa, które prowadzi ich do tego, że wierzą, iz Bóg zmiłuje się nad każdą duszą. Pismo jednak naucza, że niektórzy spędzą wieczność w piekle, podczas gdy inni spędzą ją w raju razem z Panem.
2 4 2