Odpowiedzi

2009-11-19T20:00:15+01:00
To jest na wysokosci 80 km

azot - 78,08%
tlen - 20,95%
argon - 0,934%
neon - 18,18 ppm
hel - 5,24 ppm
metan - 1,7 ppm
krypton - 1,14 ppm
wodór - 0,55 ppm
ksenon - 0,085 ppm
2009-11-19T20:00:54+01:00
Składniki stałe:

(skład niezmienny do wysokości 80 km, w stanie suchym czyli bez pary wodnej)

* azot - 78,08%
* tlen - 20,95%
* argon - 0,934%
* neon - 18,18 ppm
* hel - 5,24 ppm
* metan - 1,7 ppm
* krypton - 1,14 ppm
* wodór - 0,55 ppm
* ksenon - 0,085 ppm

Składniki zmienne:

(różne, w zależności od położenia geograficznego, pory roku i innych sytuacji, np. erupcji wulkanu)

* dwutlenek węgla - średnio 380 ppm
* dwutlenek siarki
* dwutlenek azotu
* ozon (ok. 0,000001 części atmosfery)
* składniki mineralne: pył, sadza
* składniki organiczne: drobnoustroje, zarodniki roślin

Suche powietrze ma średnią masę molową 28,84 g/mol.