Połączono 3 odbiorniki:

a) równolegle
b) szeregowo

R1 = 2 Ω
R2 = 6 Ω
R3 = 4 Ω

Napięcie zasilania = 20 V

Polecenie:

1. Oblicz opór zastępczy
2. Oblicz natężanie prądu płynące przez każdy z odbiorników.
3. Napięcie panujące na każdym z odbiorników.

*Jakby ktoś mógł, to proszę jeszcze wszystko wytłumaczyć skąd co się wzięło, itp. żebym nie był zielony przy tablicy jak by co.

Z góry dziękuje!

2

Odpowiedzi

2009-11-19T20:10:48+01:00
1. a) 1/2+1/6+1/4= 11/24+4/24+6/24=21/24
W połączeniu równoległym jest odwrotność oporów. I jak było np.6 to jest odwrotność, czyli 1/6/
b) 6+4+2=12
W połączeniu szeregowym po prostu to dodajemy.

2. I=U/R
I=20V/2
I=10 dla 1

I=U/R - wzór na natężenie= napięcie/opór
I=20/4
I=5 dla 2

I=20/6
I=3,3 dla 3

U=IxR
Po prostu podstawiamy. Pozdrawiam. ;)
2009-11-19T20:36:19+01:00
Dane
R₁ = 2Ώ
R₂ = 6Ώ
R₃ = 4Ώ
U = 20V
a
połączenie równoległe oporników
1/Rz = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃
czyli odwrotność oporności zastępczej przy połączeniu równoległym = sumie odwrotności oporności poszczególnych oporności
1/Rz = w liczniku (R₂R₃ + R₁R₃ + R₁R2)/ R₁R₂R₃
1/Rz = (6 razy 4 + 2 razy 4 + 2 razy 6 )/ 2 razy 6 razy 4 =
= ( 24 + 8 + 12 )/48 = 44/48 = 11/12
1/Rz = 11/12
Rz = 12/11 = 1,09 Ώ
I - natężenie prądu w obwodzie = U/Rz = 20/1,09 = 18,3 A
Przy połączeniu równoległym na wszystkich opornikach jest to samo napięcie = 20V
I₁ - (prąd płynący przez R₁) = U/R₁ = 20/2 = 10A
I₂ - (prąd płynący przez R₂) = U/R₂ = 20/6 = 3,3A
I₃ - (prąd płynący przez R₃) = U/R₃ = 20/4 = 5A
b
połączenie szeregowe
Rz = R₁ + R₂ + R₃ = 2 + 6 + 4 = 12Ώ
I - natężenie prądu w obwodzie = U/Rz = 20/12 = 1,7A
U₁ - (napięcie na oporniku R₁) = IR₁ = 1,7 razy 2 = 3,4V
U₂ - (napięcie na oporniku R₂) = IR₂ = 1,7 razy 6 = 10,2V
U₃ - (napięcie na oporniku R₃) = IR₃ = 1,7 razy 4 = 6,8V