Podłoga w kuchni ma kształt prostokąta. Jego obwód wynosi 14m,a jego długość 4m. Ile metrów kwadratowych terakoty potrzeba na wyłożenie podłogi kuchni? W obliczeniach należy uzwględnić 10% terakoty więcej (część płytek trzeba przecinać i nie sa w pełni wykorzystane). Jaki jest kosz zakupu terakoty, jeżeli cena 1m kwadratowego wynosi 65zł?

Będę bardzo wdzięczny za pomoc

3

Odpowiedzi

2009-11-19T20:05:09+01:00
Pp= 14m * 4m = 56m²
terakota = 56m² + 10% * 56m² = 62,6m²≈63m²
koszt = 63m² * 65zł/m² = 4095zł
5 1 5
2009-11-19T20:07:29+01:00
Obliczamy pierwszy bok:
Ob=14m
Ob=2a +2b
14m= 2*4m +2b
14m= 8m +2b
2b= 14m- 8m
2b= 6m
b=6m:2
b=3m
Obliczamy pole
P=a*b
P=4m*3m
P=12m2
Obliczamy ilość potrzebnej terakoty
12m2* 110%= 12m2*1.1=13.2m2
Obliczamy cenę należną za terakotę:
13.2m2*65zł= 858zł

Koszt zakupu terakoty to 858zł.

Pozdrawiam!
8 4 8
  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T20:09:30+01:00
14m=2a+2b
14=2*4+2b
2b=14-8
2b=6
b=3
P=3m*4m=12m²
12--100%
x--10% i teraz mnoże na krzyż
100x=120 //100
x=1,2m²
12m²+1,2m²=13,2m²
65zł*13,2=858zł
Odp. na wyłożenie podłogi potrzeba 13,2m² terakoty.
odp. koszt zakupu terakoty wynosi 858zł
39 4 39