Odpowiedzi

2009-11-19T20:04:50+01:00
X - cukier

x = 0,05 *250
x = 12,5g2. x - stężęnie


x = (40 / (360 +40)) *100%
x = (40 / 400) *100%
x = 10%
2009-11-19T20:19:53+01:00
1 mr= 250 g
cp= 5%

Cp=ms/ mr ×100%
ms=Cp × mr /100
ms =12.5g

2 cp=40/400 ×100%=10%
1 1 1
2009-11-19T20:29:34+01:00
Skróty do zadań:
ms- masa substancji
mr- masa roztworu
Cp- stężenie procentowe
mw- masa wody
Zadanie 1.
dane:
Cp= 5%
mr=250g
szukane:
ms=?

Cp= ms ÷ mr × 100%|÷100%
Cp ÷ 100% = ms ÷ mr|× mr
ms=Cp ÷ 100% × mr
ms= 5% ÷ 100% × 250g
ms= 1/20 × 250g
ms=25/2g= 12½g
Odp: Masa cukru wynosi 12½ grama.
Zadanie 2.
mw=360g
ms=40g
mr=ms+mw= 40g+360g=400g
Cp= ms/mr × 100% = 40g/400g × 100% = 1/10 × 100%= 100/10%=
=105
Odp: Stężenie procentowe wynosi 10%.
1 3 1