PILNE!!!!
Potrzebuje rozwiązania na dzisiaj!!!

2.Z mosiężnego pręta wykonano trzy kawałki. Na pierwszy z nich zużyto połowę pręta, a na drugi 2/3 reszty, a trzeci razem z wiórami pozostałymi po obróbce miał masę 3 kg. Jaką masę miał cały pręt?
3.Chłopcy dzielili między siebie kule. Pierwszy otrzymał 1/3 wszystkich i 3 kule. Drugi wziął 1/3 pozostałych i 6 ostatnich kul. Ile kul było do podziału i po ile kul otrzymał każdy chłopiec?
4.Dłuższy bok prostokąta ma 8 cm. Gdyby ten bok skrócić o 2 cm, a bok krótszy zwiększyć o 1 cm to pole prostokąta nie zmieni się. Oblicz długość krótszego boku i pole prostokąta.
5.Suma trzech liczb jest równa 210. Jakie to liczby, jeżeli wiadomo, że druga jest równa 4/3 pierwszej, a trzecia jest połową sumy pierwszej i drugiej liczby?
6.Pola trzech działek mają się do siebie jak 4:9:3. Oblicz pole każdej działki, wiedząc, że największa jest o 800 większa od średniej.
7. Dopisując po prawej stronie pewnej liczby naturalenj liczbę 6 powiększylibyśmy ją o 249. Jaka to liczba?

BARDZO PROSZĘ O POMOC, SĄ TO DLA MNIE BARDZO WAŻNE ZADANIA. ZDECYDUJĄ O TYM CZY BĘDE MIAŁA ZAGROŻENIE CZY NIE.....Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI:)

1

Odpowiedzi

2009-11-20T07:46:27+01:00
Pręt - x
I 0,5x
II (x - 0,5x)*2/3 = 0,5x*2/3 = 1/3x
III 3kg
trzeci pręt to x-(3/6x+2/6x) = x - 5/6x = 1/6x
3kg ------- 1/6x
18kg -------- x
odp.: ważył 18kg