2,4 * 1/3 + 4,8 : 2 2/5=
3_3 : [2,25 - (1/2)2]=
4,8 : 6/7 + 1,5 * (1/3)2=

gdy jest np 3_3 oznacza to,że jest to trzy do potęgi trzeciej
gdy jest np 2 2/5 oznacza to,że jest to dwie całe i dwie piąte
gdy jest np (1/2)2 oznacza to,że jest to (jedna druga) do potęgi drugiej
* - mnożenie

3

Odpowiedzi

2009-11-19T20:16:24+01:00
2,4 * 1/3 + 4,8 : 2 2/5= 0,8 + 2 = 2,8
3_3 : [2,25 - (1/2)2]= 27 : 2 = 13,5
4,8 : 6/7 + 1,5 * (1/3)2= 5,6 + 15/90 = 519/90
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T20:18:52+01:00
2,4 * 1/3 + 4,8 : 2 2/5= 0,79+2= 2,79
3_3 : [2,25 - (1/2)2]=27 : [2,25-0,25]= 27: 2= 13,5
4,8 : 6/7 + 1,5 * (1/3)2=5,58+1,5*0,1= 5,58+1,5=7,08
2009-11-19T20:27:29+01:00
A) 2,4 * 1/3 + 4,8 : 2 2/5=2,4 * 0,3 + 4,8 : 12/5= 2,4 * 0,3 + 4,8 * 5/12= 2,4 * 0,3 + 4,8 * 0,42= 0,72 + 2,02= 2,74

b) 3_3 : [2,25 - (1/2)2]= 3³ : [2,25 + 1]= 3³ : 3,25= 27/3,25= 8,31

c) 4,8 : 6/7 + 1,5 * (1/3)2= 4,8 * 7/6 + 1,5 * 2/3= 4,8 * 1,17 + 1,5 * 0,67= 5,62 + 1= 6,62