Odpowiedzi

2009-11-19T20:13:28+01:00
Fragmentacja grzybni, pączkowanie, podział komórki
2009-11-19T20:14:16+01:00
Rozmnażanie bezpłciowe:
I Podział:
1. podłużny
2. poprzeczny:
a) architomia
b) parotomia
3. strobilizacja
II Pączkowanie:
1. normalne:
a) boczne
b) wierzchołkowe
2. pączkowanie larwalne
3. pączkowanie przez frustulację
4. przez propagulę
5. przez lacerację
6. przez podocysty
III pąki przetrwalnikowe:
1. gemmule
2. sorryty
3. statoblasty
IV fragmentacja:
V schizogeneza
VI stolinizacja:
1. architoniczna
2. parotomiczna
VII autotomia
VIII poliembrionia:
1. właściwa
2. młodociana
IX ewisceracja
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T20:15:11+01:00
1.Podział komórki np. bakterie,
2.Pączkowanie np. stułbia,zwierzęta wodne
3.Zarodniki np. mszaki, paprotniki, grzyby
4.Fragmentacja np. moczarka kanadyjska
2 2 2