Odpowiedzi

2009-11-19T20:26:43+01:00
Tkanka (textum) - zespół komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach, wspólnym pochodzeniu i ich wytworów (substancja międzykomórkowa) o podobnym pochodzeniu, budowie, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu. Tkanki występują u zwierząt tkankowych (tkanki zwierzęce) oraz u roślin wyższych (tkanki roślinne). Tkanki są elementami składowymi narządów i ich układów. Dział biologii zajmujący się tkankami to histologia.

Komórki odpowiedzialne za wykonywanie funkcji zwane są miąższem, zaś komórki będące rusztowaniem - zrębem tkanki/narządu.

Uwzględniając cechy morfologiczne i fizjologiczne zespołów komórkowych tworzących tkanki, wszystkie tkanki dzieli się na cztery grupy:

* tkankę nabłonkową
* tkankę łączną i podporową
* tkankę mięśniową
* tkankę nerwową

Zarówno u zwierząt, jak i u roślin, występuje tkanka nabłonkowa oraz łączna i podporowa. Do tkanek wyłącznie zwierzęcych należy tkanka mięśniowa i nerwowa.
2009-11-19T20:27:54+01:00
Tkanka jest to zespół komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach. Tkanki tworzą organizm.
2009-11-19T20:30:50+01:00
Tkanka - w ścisłym znaczeniu: zespół komórek o wspólnym pochodzeniu, położeniu, podobnej budowie i pełniących tę samą funkcję; np. -> zwarcica jako t. roślinna albo naskórek jako t. zwierzęca; w szerszym znaczeniu t. jest systemem morfologiczno-funkcjonalnym, lecz nie formułuje się wymogu jednolitości struktury ani wspólnego pochodzenia; np. t. wzmacnijąca u roślin, t. łączna u zwierząt