Stwóż krótko i na temat wydarzenia z czasów ostatniego króla polski stawnisława augusta poniatowskiego ktory zaczoł panować 1764 do 1795 nie omin rozbiorow sejmu wielkiego konstytucji 3maja targowcy . Z góry dziękuje jak ktoś pomoże licze na was;)

1

Odpowiedzi

2009-11-20T14:41:29+01:00
Reformy Stanisława Augusta Poniatowskeigo
-wprowadził nowe monety likwidując fałszywe
-w roku 1765 powstała szkoła rycerska,która miała wykształcać oficerów
-zwniesiono instrukcje posłów ba instrukcje sejmiokowe
-ujednolicono miary i wagi
-wzniesiono libero veto w sprawach gospodarczych
-zniesiono prywatne cła i myta
-zreformowano pocztę
-wprowadzono ponownie polskich dyplomatów w europie
Pierwszy rozbiór Polski
Reformy sejmu Wielkiego
-Reforma wojskowa(stworzyć100000 armi)
-Reforma sejmowa(szlachta i duchowieństwo bedą płacić podatki)
-Prawo o miasta
KOnstytucja 3 maja
-Poska monarchią dziedziczną
-wzniesiono liberum veto i elekcję
-trójpodził władzy
-władza ustawodawcza w rękach sejmu
-władza wykonawcza
-chłopi pod opieką prawa
-wzniesiono podział Polski,wprowadzono wspólny rząd,skarb i wojsko.
Wojna w obronie konstytucji
II rozbiór Polski
Powstanie Kościuszkowskie
III rozbiór Polski