Co z tragedii Ikara rzedstawionej przez malarza na obrazie odnotował w swym wierszu poeta?

Wiersz wyraźnie dzieli się na dwie częsci. Przytocz sformułowania podmiotu lirycznego wskazujące na granicę tego podziału i uzasadnij ją.

Jakie stanowisko wobes tragedii Ikara zajmuje podmiot liryczny w pierwszej części wiersza, a jakie w drugiej?

Czym jest wypowiedź podmiotu lirycznego: opisem świata przedstawionego w dziele artysty-malarza, jego przeżywaniem czy komentarzem? A może czym innym?

Do jakiej odmiany lirycznej zaliczysz ten wiersz?

Jakie znasz inneutwory, które nawiązują do treści obrazu Pietera Breugla?

Przedstaw stanowisko wobec tragedii Ikara zaprezentowane przez jednego z wyżej przytoczonych autorów.

Bardzo proszę o odpowiedzi. Zależy mi na tym, więc daję aż sto punktów.
Z góry dziękuję :)a to jest ten wiersz


DAWNIEJ KIEDY NIE WIEM
DAWNIEJ MYśLAłEM żE MAM PRAWO OBOWIąZEK
KRZYCZEć NA ORACZA
PATRZ PATRZ SłUCHAJ PNIU
IKAR SPADA
IKAR TONIE SYN MARZENIA
PORZUć PłUG
PORZUć ZIEMIę
OTWóRZ OCZY
TAM IKAR
TONIE
ALBO TEN PASTUCH
TYłEM ODWRóCONY DO DRAMATU
SKRZYDEł SłOńCA LOTU
UPADKU

MóWIłEM śLEPCY

LECZ TERAZ KIEDY TERAZ NIE WIEM
WIEM żE ORACZ WINIEN ORAć ZIEMIę
PASTERZ PILNOWAć TRZODY
PRZYGODA IKARA NIE JEST ICH PRZYGODą
MUSI SIę TAK SKOńCZYć
I NIE MA W TYM NIC
WSTRZąSAJąCEGO
żE PIęKNY STATEK PłYNIE DALEJ
DO PORTU PRZEZNACZENIA

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T19:30:03+01:00
DAWNIEJ MYśLAłEM żE MAM PRAWO OBOWIąZEK
KRZYCZEć NA ORACZA
PATRZ PATRZ SłUCHAJ PNIU
IKAR SPADA
IKAR TONIE SYN MARZENIA
PORZUć PłUG
PORZUć ZIEMIę
OTWóRZ OCZY
TAM IKAR
TONIE
ALBO TEN PASTUCH
TYłEM ODWRóCONY DO DRAMATU
SKRZYDEł SłOńCA LOTU
UPADKU IKARA

MóWIłEM śLEPCY


WIEM żE ORACZ WINIEN ORAć ZIEMIę
PASTERZ PILNOWAŁ TRZODY
PRZYGODA IKARA NIE JEST ICH PRZYGODą
MUSI SIę TAK ZAKOŃCZYĆ
I NIE MA W TYM NICZEGO
WSTRZąSAJąCEGO
żE PIęKNY STATEK PłYNIE DALEJ
DO PORTU PRZEZNACZENIA
1 1 1