Głos rozchodzi się z prędkością 330 m/s. Lew B znajduje się między lwami A i C, a jego odległość od lwa A stanowi 33 i jedna trzecia⅓% odległości między lwami A i C.
Lew A wydał głos, po usłyszeniu tego lew C odpowiedział. Odpowiedź tę usłyszał lew B po 7,5 s od wydania głosu przez lwa A. Jaka jest odległość między lwami A i B?

1

Odpowiedzi

2009-11-19T20:39:00+01:00
33i1/3%p 66i2/3%p
A--------------B-----------C
------------p----------------

166i2/3%p-7,5s
v=s/t
s=v*t s=330m/s*7.5s=24750m p=24750m
24750m-166i2/3%
x -33i1/3%
x=33i1/3%*24750m/166i2/3%=550m
Odległość A od B wynosi 550m
Pozdro