1.Które z podanych węglowodorów zaliczamy do alkenów i dlaczego?
a)C20H42 b)C18H36 c)C18H38 d)C18H34 e)C21H42
2.Podaj wzór sumaryczny i kreskowy alkinu o 6 atomach węgla i nazwij go.
3.Jak doświadczalnie można odróżnić etan i etylen /eten/?
4.Podaj równanie reakcji spalania butanu przy dużym dostępie powietrza.Jak ta reakcja przebiegnie,gdy ograniczymy dostęp powietrza - podaj odpowiednie równania reakcji.
5.Opisz właściowści i zastosowania poli/chlorku winylu/.Jak doświadczalnie zidentyfikować to tworzywo?


Proszę o pomoc!!:))))Ocenie Najlepszą:*

1

Odpowiedzi

2009-11-19T20:59:28+01:00
1.Alkeny mają zawsze 2 razy więcej cząsteczek wodoru niż atomów węgla, tzn. że alkenami są:
Odp.B)C18H36 oraz Odp.E)C21H42
2.Alkin o 6 atomach węgla to Heksin.
Wzór sumaryczny:C6H10
Wzór strukturalny(nazwałaś go kreskowym):

H H H H
I I I I
H-C(tutaj powinny być 3 kreski)C-C-C-C-C-H
I I I I
H H H H
Moja uwaga jest taka, że 4 H na górze i na dole powinny odchodzić od 4 ostatnich C.Po prostu nie da się tu tego tak zobrazować.

Wzór półstrukturalny(mimo że nie prosiłaś to może jak zrobisz nauczyciel da ci lepszą ocenę lub pochwałę):

HC(tutaj powinny być trzy kreski)C-CH2-CH2-CH2-CH3

3.Etan jest węglowodorem nasyconym więc nie odbarwia wody bromowej.
Eten(etylen) jest węglowodorem nienasyconym więc odbarwia wodę bromową.
Dlatego też najlepszym doświadczeniem pozwalającym zidentyfikować obydwie substancje jest dolanie do nich wody bromowej.
4.Butan C4H10
Gdy mamy duży dostęp powietrza to zachodzi spalanie całkowite, a więc produktami tego spalania są tlenek węgla(IV) i woda:
2C4H10+13O2------>8CO2+10H2O
Gdy ograniczymy dostęp powietrza to zachodzi spalanie niecałkowite, a więc produktami tego spalania są albo węgiel i woda albo tlenek węgla(II) i woda:
2C4H10+5O2------>8C+10H2O
lub
2C4H10+9O2------->8CO+10H2O
5.Właściwości:Biały,odporny na działanie kwasów,zasad,większości rozpuszczalników i tłuszczów,niepalny;w temperaturze 130⁰C-150⁰C mięknie i można go formować.
Zastosowania:W budownictwie-materiał konstrukcyjny;do produkcji urządzeń klimatyzacyjnych,wykładzin podłogowych,osłon kabli,sztucznych skór,odzieży ochronnej w przemyśle chemicznym;opakowania, np.oleju jadalnego;zabawki,kasety VHS,obudowy urządzeń gospodarstwa domowego,komputerów.

Mam nadzieję, że cię to zadowoli.

Amen
1 5 1