Odpowiedzi

2009-11-19T20:41:37+01:00
Prawa do:

- ochrony życia
- zachowania godności
- nietykalności i wolności osobistej; zatrzymany powinien być poinformowany o przyczynach, w ciągu 48 godzin powinien być przekazany do dyspozycji sądu, a sąd w ciągu 24 godzin powinien dostarczyć zawiadomienie o tymczasowym aresztowaniu; aresztowany ma prawo do obrony
- ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym
- tajemnicy komunikowania się
- nienaruszalności mieszkania
- wolności poruszania się po terytorium Polski oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu
- wolności sumienia i religii
- wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T20:43:54+01:00
Prawa:
prawo ochrony życia
prawo bezpieczeństwa
prawo wyrażania własnych poglądów
prawo do szczęścia

Obowiązki:
szanowanie cudzego mienia
ukończenie szkoły podstawowej i gimnazjum
szanowanie cudzej godności
szanowanie wszystkiego co jest związane z krajem
2 5 2