Odpowiedzi

  • szkp
  • Początkujący
2009-11-19T20:47:10+01:00
Synagoga- w judaizmie miejsce spotkań, modlitw i nabożeństw, których podstawę stanowi czytanie wersetów Tory.

Meczet- miejsce kultu muzułmańskiego.

Podobieństwa:
- religia monoteistyczna;
- Bóg stwórcą świata;
- w obu religiach używa się Starego Testamentu;
- W obu religiach jest jeden dzień tygodnia wyznaczony jako święty (w chrześcijaństwie Niedziela a w judaiźmie sobota).
1 2 1
2009-11-19T20:52:14+01:00
1.Pojęcie:
-synagog:żydowski dom modlitwy
-meczet:dowolny budynek w którym oddaje się cześć Allahowi
2.Podobieństwa:
- religia monoteistyczna;
- Bóg stwórcą świata;
- w obu religiach używa się Starego Testamentu
niestety mam tylko 3 podobieństwa :(