Odpowiedzi

2009-05-14T12:15:37+02:00
Globalizację można rozumieć pod wieloma względami, ale jeśli chodzi o proces rozpowszechniania kultury masowej, jest to z pewnością zjawisko negatywne. Powoduje to homogenizację języka, upowszechnianie treści nieeycznych, wzrost znaczenia konsumpcjonizmu, za którym idzie egoistyczne podejście człowieka do życia.