Odpowiedzi

2009-11-19T20:48:59+01:00
Poznawanie notacji chemicznej rozpoczyna się w każdym podstawowym kursie nauczania chemii od poznania pierwiastków, ich nazw i symboli. Szybko jednak pojawia się zagadnienie “składni” - równań reakcji. Pisanie równań i uzupełnianie ich współczynników stechiometrycznych realizowane jest poprzez wszystkie etapy edukacyjne i choć zakrawa czasami o trudne przykłady (równoważenie równań reakcji redox) to w miarę ćwiczeń jest realizowane coraz sprawniej. Jest to zagadnienie będące jednym z kilku przypadków w nauczaniu chemii, który realizuje się z ołówkiem w ręku przez rozwiązywanie kolejnych zadań. Skuteczna i poprawna indywidualizacja tego ćwiczenia na lekcji jest trudna, bowiem nauczyciel rzadko jest w stanie pomagać odrębnym uczniom - realizacja zaś zadania w pracy grupowej nie przynosi wystarczających efektów.
W tym kontekście przygotowano w Zakładzie Dydaktyki Chemii UAM odpowiednie narzędzia w postaci interaktywnych programów uczących przez ćwiczenia. Symulacja prowadzona przez program dotyczy tu wąskiej interakcji nauczyciel-uczeń, lecz dzięki tym prostym zabiegom stało się możliwe efektywne zindywidualizowanie tych działań i przeniesienie funkcji prac ze sprawdzającej na ćwiczeniową.