Odpowiedzi

2009-11-19T21:09:52+01:00
1. Bierzmowanie
2. Maryja
3. Abraham
4. Chrzest
5. Wniebowstąpienie
6. Duchowny
7. Święty
8. Chrystus
9. Chwała
10. Wiara
11. Sakrament
12. Trójca święta
13. Dekalog
14. Łaska
15. Przykazanie
28 2 28
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T21:20:13+01:00

1. PrZeistoczenie
2. Maryja
3. bAbilon
4. PiotR
5. aposTołowie
6. eWa
7.pocieszYciel
8. euCharystia
9. cHrześcijaństwo
10. eWangelia
11. Szabat
12.chrzesT
13. szAfarz
14. Łazarz
15. krzYżmo*święte1.Moment , w którym dochodzi do zamiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa
2.Matka syna Bożego
3.Wieża , z która związana jest pewna legenda
4.Jeden z apostołów , przyrzekł , że nigdy nie wyrzeknie się chrystusa
5.Uczniowie Pana Jezusa
6.Pierwsza kobieta , zgrzeszyła grzechem pierworodnym
7.Inaczej Duch Święty
8.Obrzęd w czasie Mszy Świętej
9.Nauka religijna , wieżacą w Boga w trzech osobach
10.Spisana przez 4 apostołów
11.Dzięń obchodzony przez Izraelitów od piątku do soboty
12.Pierwszy w 7 sakramentach świętch
13.Osoba upoważnoina do pełnienia funkcji duchownych w Kościele
14.Osobą zaufana wobec Jezusa, została przez niego wskrzeszona
15.Olej poświęcany przez biskupa w Wielki Czwartek

Powodzenie ;]] Mam nadzieje ,że pomogłam
51 4 51
2009-11-19T22:08:57+01:00
JE[Z]US
[M]ARYJA
ARCH[A]NIOŁ
CH[R]YSTUS
EUCHARYS[T]IA
E[W]ANGELIA
KRZ[Y]Ż
KAPLI[C]A
C[H]RZEŚCIJAŃSTWO
MODLIT[W]A
CHRZE[S]T
TES[T]AMENT
K[A]TOLIK
AME[N]
ŚW[I]ĘTY
[E]KUMENIZM
24 3 24