Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T21:15:52+01:00
1. wzór etanu
C₂H₆

2. równanie reakcji
2C₂H₆ + 5O₂ --> 4CO + 6H₂O

3. interpretacja ilościowa równania
2 mole 5moli 4mole 6moli

4. układamy proporcje
Mo₂ = 2*16g/mol=32g/mol
2 mole C₂H₆ ---- 5*32g o₂
8 moli C₂H₆ ----- x o₂
x= 8 moli * 5*32 g / 2 mole = 640g
x= 640 g o₂

5. Odp: Z 8 molami etanu przereaguje 640 g tlenu
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T22:03:38+01:00
Równanie reakcji
2C₂H₆ + 5O₂ --> 4CO + 6H₂O
2 : 5: 4: 6

MO2 = 2*16g/mol=32g/mol
2 mole C₂H₆ -> 5*32g O2
8 moli C₂H₆ -> x
x= 8 moli * 5*32 g / 2 mole = 640g
x= 640 g tlenu