Zadanie 1.
Przetłumacz frańcuski zwrot noblesse oblige. Przez kogo i w jakich okolicznościach został on przywołany ?

noblesse oblige-..........................................................................

Zadanie 2.
Jakie stanowisko wobez klęski wrześniowej zajęli bohaterowie Kamieni na szaniec ?

1

Odpowiedzi

2009-11-19T20:51:57+01:00
1. szlachectwo zobowiązuje, po raz pierwszy użyte przez księcia de Lévis (1764–1830)w "Maksymy i refleksje"
4 2 4