Odpowiedzi

2009-11-19T21:10:12+01:00
Miesiące:
January styczeń Dżanłary
Feburary luty Febulary
Mach marzec Macz
April kwiecień April
May maj May
June czerwiec Dżun
July lipiec Dżulaj
August sierpień Ałgust
September wrzesień September
Octomber październik Oktober
November listopad Nowember
December grudzień Disember

Liczebniki
1- first
2- second
3-third
4-fourth
5-fiveth
6- sixth
7- seventh
8-eightth
9- nineth
10- tenth
11- eleventh
12- twelweth
13- thirteenth
14- fourteenth
15- fiveteenth
16- sixteenth
17- seventeenth
18- eighteenth
19- nineteenth
20-twentyth
21- twenty-fisrt
22- twenty-second
23-twenty-third
I tak dalej liczebniki tylko zmieniasz liczbę z przodu
2009-11-19T22:19:41+01:00
Po francusku:
M-C:
Janvier-Żanwie
Fevrier-Fewrie
Mars-Mars
Avril -Awril
Mai -Mej
Juin-Dżuni
Juillet-Dżuliet
Aout-
Septembre-Septąbr
Octobre-Oktąbr
Novembre-Nowąbr
Decembre-Disąbr
Liczebniki do 23:
un(e)-ę
deux-du
trois-tła
quatre-katr
cinq-sęk
six-sis
sept-set
huit-łit
neuf-nef
dix-dis
onze-ąz
douze-duz
treize-trez
quatorze-katorz
quinze-kęs
seize-sez
dix-sept-dis set
dix huit-dis łit
dix-neuf- dis nef
vingt-wę
vingt et un(e)- wę ę
vingt deux- wę du
-ii- trois- wę tła
...