Mam zadanie z matematyki III klasa Liceum oferuję 41 pkt za dobre rozwiązanie Zapraszam zdolnych matematyków licealistów
Przestrzeń zdarzeń elementarnych przy rzucie dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry : Ω ={ ....................................................................
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................}
K oznacza zdarzenie losowe :"suma oczek na obu kostkach jest podzielona przez 7 "
L oznacza zdarzenie losowe :"iloczyn wyrzuconych na obu kostkach oczek wynosi 12"

3

Odpowiedzi

2009-11-19T21:05:56+01:00
Ω={(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6)(4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6)(5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6)(6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6)}
K={(1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1)}
L={(2,6)(3,4)(4,3)(6,2)}
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T21:15:18+01:00
Ω={(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6)(4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6)(5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6)(6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6)}
Ilość elementów(siła, moc zbioru) = 36

K= {(1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1)}

L= {(2,6)(3,4)(4,3)(6,2)}

Akurat miałam to samo dzisiaj na lekcji ;)
2009-11-20T02:36:07+01:00
Mam zadanie z matematyki III klasa Liceum oferuję 41 pkt za dobre rozwiązanie Zapraszam zdolnych matematyków licealistów
Przestrzeń zdarzeń elementarnych przy rzucie dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry : Ω ={ (1,1),(1,2),(1,3).(1,4),(1,5),(1,6),
(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5).(2,6),
(3,1),(3,2).(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),
(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),
(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5).(5,6).
(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)}
36 elementów pary od 1-6
K oznacza zdarzenie losowe :"suma oczek na obu kostkach jest podzielona przez 7 "
{(1,6),(6,1),(2,5),(5,2),(3,4),(4,3)}
L oznacza zdarzenie losowe :"iloczyn wyrzuconych na obu kostkach oczek wynosi 12"
{(2,6),(3,4),(4,3),(6,2)}