Tlen mozna otrzymac w reakcji rozkladu tlenku rteci. Narysuj schemat doswiadczenia. Npisz slownie przebieg reakcji chemicznej, zaznacz substraty i produkty. Sformuluj wniosek.
Obsrwacje: Wwyniku ogrzewania probowki z tlenkiem rteci wydziela sie gaz, a na sciankach probowki osadzaja sie kropelki srebrzystej cieczy. Tloace sie luczywo, umieszcone w probowce z wydzielonym gazem, zapala sie jasnym plomieniem.
Zapis przebiegu reakcji chemicznej:
Wniosek:

1

Odpowiedzi

2009-11-19T20:59:08+01:00

tlenek rtęci=tlen+rtęć
Substraty
tlenek rtęci
produkty
tlen+rtęć

substancja która osadza sie na probówce to rtęć a gaz który sie wydziela to tlen.
wprowadzając płonące łuczywo potwierdza że gazem był tlen poniewarz łuczywo sie zapali
8 4 8