Complete the sentences with the correct forms of the verbs in the Present Simple or Continuous.
1.This is a beautiful place for a holiday and we ________(have) a great time here.
2.It' s simple-I' ve got money for a holiday because I _______(not buy) unnecessary things.
3.Come in, please. I ________ (not do) anything important at the moment.
4.Jane is a really good friend. She _______ (always/help) me when I'm in trouble.
5.we hawe shopping. We_______(go)shopping only when we have to.
6.Look!Sophie _______(wear) a new jacket today. Isn't it great?
7.The problem with Joe is that he's lazy and he _______ (not study) enough.
8.Oh,come on, Alice! You can come out with us-I know you _______(not work) today.

Bardzo prosze jeszcze o przetłumaczenie całego tekstu.

3

Odpowiedzi

2009-11-19T21:00:09+01:00
1.have
2.don't buy
3. am not doing
4.always help
5.going to
6.wears
7isn't study
8.arent't working
2009-11-19T21:07:00+01:00
1. are having
2. don't buy
3. am not doing
4. always helps
5. go
6. is wearing
7. doesn't study
8. don't work

1. Jest to piękne miejsce na spędzenie wakacji,i świetnie się tam bawimy
2. Jest to proste:Mam pieniądze na wakacje, ponieważ nie kupuje niepotrzebnych rzeczy.
3. Proszę, wejdź. Nie robię teraz nic ważnego.
4. Jane jest naprawdę dobrą koleżanką. Zawsze pomaga mi, kiedy mam kłopoty.
5. Robimy zakupy[?!?!?!].Idziemy na zakupy tylko wtedy, kiedy musimy.
6. Spójrz !!! Dzisiaj Sophie nosi nową kurtkę. Czyż nie jest świetna??
7. Problem z Joe jest taki, że jest leniwy i się nie uczy wystarczająco długo.
8. Oh, no chodź, Alice!!! Morzesz wyjść z nami-wiem, że dzisiaj nie pracujesz.

Your welcome ;]
Proszę bardzo
2009-11-19T21:14:49+01:00
1.This is a beautiful place for a holiday and we had (have) a great time here.
2.It's simple-I've got money for a holiday because I didn't (not buy) unnecessary things.
3.Come in, please. I'm not doing (not do) anything important at the moment.
4.Jane is a really good friend. She always helps (always/help) me when I'm in trouble.
5.we hawe shopping. We go (go)shopping only when we have to.
6.Look!Sophie wearing(wear) a new jacket today. Isn't it great?
7.The problem with Joe is that he's lazy and he doesn't (not study) enough.
8.Oh,come on, Alice! You can come out with us-I know you don't work (not work) today.

1. Jest to piękne miejsce na spędzenie wakacji, i świetnie się tam bawimy
2. Jest to proste. Mam pieniądze na wakacje, ponieważ nie kupuje niepotrzebnych rzeczy.
3. Proszę, wejdź. Nie robię teraz nic ważnego.
4. Jane jest naprawdę dobrą koleżanką. Zawsze pomaga mi, kiedy mam problemy.
5. Robimy zakupy. Idziemy na zakupy tylko wtedy, kiedy musimy.
6. Spójrz ! Dzisiaj Sophie nosi nową kurtkę. Czyż nie jest świetna?
7. Problem z Joe jest taki, że jest leniwy i się nie uczy wystarczająco długo.
8. Oh, Chodź, Alice!!! Morzesz wyjść z nami-wiemy, że dzisiaj nie pracujesz.