Odpowiedzi

2009-11-19T21:00:06+01:00
Oblicz, jaka była masa ciała, które pod działaniem siły F=10 N w czasie t=2 s rozpędziło się do prędkości V=5m/s (Vp=0)

F=10N
t=2s
V=5m/s
m=?

V=a*t
a=V/t
a=5/2=2.5 m/s²

F=m*a
m=F/a
m=10/2,5= 4 kg

1 5 1
2009-11-19T21:05:02+01:00
F=ma
m=F/a

a=/\V / t

/\V-delta prędkości-różnica prędkości
/\V=Vk-Vp=5-0=5 {m/s)

a=5/2=2.5

m=10N*2,5=25 kg