Odpowiedzi

2009-11-19T21:54:24+01:00
Fala uderzeniowa - główny czynnik rażenia wybuchu jądrowego. Może oddziałowywać bezpośrednio lub pośrednio. Przypada na nią ok 50% energii wybuchu. Wpływa decydująco na rozmiar zniszczeń.

Promieniowanie cieplne - Stanowi 35% energii wybuchu. Rozprzestrzenia się z prędkością światła. Wywołuje pożary lasów, niszczy budynki, powoduje oparzenia i oślepienia. Im dalej od miejsca wybuchy tym siła promieniowania słabnie.

Promieniowanie przenikliwe - Jest niewidzialne i nieodczuwalne przez zmysły. Przypada na nie ok 5% energii wybuchu. Trwa 10-15 s. i jest emitowane z prędkością światła. Wykazuje dużą zdolność przenikania przez różne materiały. Wywołuje zmianę właściwości materiału np. szkło ciemnieje, papier fotograficzny prześwietla się. Zakłóca procesy życiowe.

Promieniotwórcze skażenie terenu - zanieczyszczenie terenu wody i powietrza substancjami promieniotwórczymi. Szczególnie silne skażenie wywołane jest wybuchem naziemnym.

Impuls elektromagnetyczny - Powstaje podczas wybuchu jądrowego. Wywołuje nadmierne napięcie w przewodach, kablach i obwodach odbiorników. Powoduje zakłócenia bądź trwałe uszkodzenia urządzeń elektrycznych.