Po owalnej bieżni długości 1200m biegają dwaj chłopcy. Jeśli biegną w tym samym kierunku to mijają się co 20 minut. Jeśli biegną w przeciwnych kierunkach to mijają się co 5 minut. Oblicz z jaką prędkością w km/h biegną chłopcy?

1

Odpowiedzi

2009-11-19T22:06:30+01:00
S-droga=1200m=1,2km
t₁=20min=¹/₃h
t₂=5min=¹/₁₂h

V=s/t
V₁=s/t₁= 1,2km/ ¹/₃h= ¹²/₁₀km × 3h= ³⁶/₁₀= 3,6km/h

V₂=s/t₂= 1,2km / ¹/₁₂h = ¹²/₁₀ km ×12h= 14,4km/h