Odpowiedzi

2009-11-19T21:10:24+01:00
W podwzgórzu znajdują się 2 ośrodki pokarmowe: 1)ośrodek głodu(hunger center)
oraz 2) ośrodek sytości(satiety center).
Układ limbiczny hamuje ośrodek głodu, kora mózgu i inne ośrodki podkorowe wywierają wpływ pobudzający lub hamujący na ten ośrodek. Występujący w podwzgórzu neuropeptyd Y (NPY) pobudza ośrodek głodu i może być uważany za czynnik głodu.
Zasadniczym czynnikiem wpływającym na pobudliwość ośrodków pokarmowych jest leptyna, hormon białkowy wydzielany przez komórki taknki tłuszczowej (adipocyty) działająca jak czynnik sytości. Spożyte i wchłonięte w przew. pokarmowym składniki pokarmowe pobudzają adipocyty do wydzielania leptyny bezpośrednio i pośrednio poprzez insulinę z wysp trzustkowych. Leptyna na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego poprzez ośrodki pokarmowe w podwzgórzu hamuje przyjmowanie pokarmów i tym samym hamuje magazynowanie energii w tkance tłuszczowej.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T00:04:26+01:00
Spróbuę to wytłumaczyć w skrócie. O ile mi się uda.
W podwzgórzu znajdują się 2 ośrodki pokarmowe: 1)ośrodek głodu(hunger center)
oraz 2) ośrodek sytości(satiety center).
Układ limbiczny hamuje ośrodek głodu, kora mózgu i inne ośrodki podkorowe wywierają wpływ pobudzający lub hamujący na ten ośrodek. Występujący w podwzgórzu neuropeptyd Y (NPY) pobudza ośrodek głodu i może być uważany za czynnik głodu.
Zasadniczym czynnikiem wpływającym na pobudliwość ośrodków pokarmowych jest leptyna, hormon białkowy wydzielany przez komórki taknki tłuszczowej (adipocyty) działająca jak czynnik sytości. Spożyte i wchłonięte w przew. pokarmowym składniki pokarmowe pobudzają adipocyty do wydzielania leptyny bezpośrednio i pośrednio poprzez insulinę z wysp trzustkowych. Leptyna na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego poprzez ośrodki pokarmowe w podwzgórzu hamuje przyjmowanie pokarmów i tym samym hamuje magazynowanie energii w tkance tłuszczowej.
Nie wiem czy o to tobie chodziło

Kontrola zjawiska głodu i sytości polega na:
Pobudzaniu ośrodku głodu, lub sytości. Kiedy następuje obniżenie poziomu glukozy we krwi, a przewód pokarmowy jest pusty --> nie napiera na ściany to pobudzany jest ośrodek głodu.
Analogicznie z ośrodkiem sytości.
3 3 3
2009-11-20T00:44:21+01:00
- Sposoby regulacji wydzielania enzymów:

nerwowa – w jamie ustnej i żołądku; bodźcem jest: obecność pokarmu, wyobrażenie pokarmu (myśl, widok);
hormonalna
- zachodzi w żołądku pod wpływem gastryny, która pobudza wydzielanie enzymów,

- w jelicie cienkim: sekretyna – stymuluje wydzielanie soku trzustkowego i jelitowego, cholecystokinino-pankreozymina – stymuluje wydzielanie żółci przez woreczek żółciowy oraz enzymów trzustki.

- Działanie ośrodka pokarmowego

Stan sytości i głodu kontroluje ośrodek pokarmowy w podwzgórzu:

składa się z ośrodka sytości i głodu,
działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego,
miernikiem uczucia sytości i głodu jest poziom glukozy we krwi.