Odpowiedzi

2009-11-20T12:03:58+01:00
III zasada dynamiki
Trzecia zasada dynamiki mówi o wzajemności oddziaływań. Jest ona często nazywana zasadą akcji i reakcji. Sformułowanie III zasady dynamiki:
Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB, , to ciało B działa na ciało A siłą FBA o takim samym kierunku i wartości jak FAB, ale przeciwnym zwrocie.