Odpowiedzi

2009-05-14T13:17:53+02:00
Sąd konstytucyjny - nie myl z trybunałem :)
Sąd konstytucyjny - powołany do badania zgodności z normami konstytucyjnymi norm prawnych niższego rzędu - norm ustawowych i podustawowych (np. rozporządzeń). W krajach, których system prawa oparty jest o prawo stanowione (mające korzenie w prawie rzymskim) sądownictwo konstytucyjne jest scentralizowane, z zazwyczaj jednym wyspecjalizowanym organem państwowym (sądy i trybunały konstytucyjne).
W państwach z systemem prawa opartym na common law (czyli prawie ustalanym na bieżąco) może nie istnieć jedyny lub najwyższy organ uprawniony do badania konstytucyjności stanowionych norm, a zadanie badania zgodności z normami konstytucyjnymi spoczywa na wszystkich sądach.