1. Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu, wiedząc, że średnia masa atomowa tego pierwiastka wynosi 14,0067 u, a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną ¹⁴N i ¹⁵N.

2. Węgiel występuje jako mieszanina dwóch rodzajów nuklidów. Jeden rodzaj nuklidów ma w jądrze 6 neutronów =, a drugi - 7 neutronów. Oblicz skład procentowy mieszaniny izotopów węgla, wiedząc, że masa atomowa węgla wynosi 12,0115 u

1

Odpowiedzi

2016-08-08T21:51:14+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)

A₁ = 14

A₂ = 15

X₁ = x

X₂ = 100-x

m at. = 14,0067u

 

Do obliczeń wykorzystuję wzór na średnią masę atomową

m at. = A₁*X₁% + A₂*X₂%/100%

14,0067 = 14*x% + 15*(100-x)%/100%

1400,67 = 14*x + 1500 - 15*x

x = 99,33

¹⁴N = 99,33%

¹⁵N = 0,67%


2)

Liczbę protonów odczytuję z układu okresowego.

O liczbie protonów informuje liczba atomowa Z.

A₁ = 6 neutronów + 6 protonów = 12
A₂ = 7 neutronów + 6 protonów = 13
X₁ = x%
X₂ = (100-x)%
m at. = 12,0115 u

Do obliczeń wykorzystuję wzór na średnią masę atomową
m at. = A₁*X₁% + A₂*X₂%/100%
12,0115 = 12*x% + 13(100-x)%/100%
1201,15 = 12*x + 1300 - 13*x

x = 98,85

¹²C = 98,85%

¹³C = 1,15%

1 5 1