W dowolnym czworokącie wypukłym suma długości przekątnych jest


Odpowiedzi:

a. równa sumie długości dwóch boków przeciwległych;

b. mniejsza od sumy długości dwóch boków przeciwległych;

c. większa od sumy długości dwóch boków przeciwległych;

d. większa od połowy obwodu tego czworokąta.

2

Odpowiedzi

2009-11-19T21:04:02+01:00
2009-11-19T21:04:12+01:00