W pewnym trójkącie prostokątnym suma długości przyprostokątnej i przeciwprostokątnej wynosi 20 cm a długość drugiej przyprostokątnej wynosi 6 cm. Długość przyprostokątnej jest

Odpowiedzi:

a. większa od 9 cm

b. większa od 10 cm

c. jest równa 9 cm

d. jest równa 3π cm

1

Odpowiedzi

2009-11-19T21:13:50+01:00
Jedna przyprostokątna ma miarę 6 cm, drugą oznaczyłam sobie przez x, a przeciwprostokątną przez 20-x
i teraz wyliczam x z twierdzenia pitagorasa

6² + x² = ( 20 - x ) ²
36 + x² = 400 - 40x + x²
36 = 400 - 40x
40x = 400 - 36
40x = 364 / :40
x = 9,1 cm

poprawna jest odpowiedz a.większa od 9