Wylicz na podstawie danych:

1. Jeden bok prostokąta ma 7 cm a pole prostokata wynosi 77cm" (" do kwadratu) . Na podstawie tych danych obliczyć długość drugiego boku prostokata i obwód prostokata.

2. Jeden bok prostokąta ma 130 cm a pole prostokata wynosi 78 dm" (" do kwadratu) . Na podstawie tych danych obliczyć długość drugiego boku prostokata i obwód prostokata.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T21:13:07+01:00
1. a=7cm
P=77cm2
b=77cm2:7=11cm

Ob=2*7+2*11=14+22=36cm

2. a=130cm=13dm
P=78dm2
b=78:13=6dm

Ob=2*13+2*6=26+12=38dm
1 5 1
2009-11-19T21:16:26+01:00
Pole prostokąta = 77cm
a=7 cm
b=?

Pp=a×b
77=7×b
77=7×b/÷7
b=11

Ob=2a+2b
Ob=14+22
Ob=36


pole prostokąta = 78 dm
a=130 cm = 13 dm
b=?

Pp=a×b
78=13×b
78=13×b/÷13
b=6

Ob=2a+2b
Ob=26+12
Ob=38 dm
1 5 1
2009-11-19T21:19:39+01:00
1.Dane:
P=77 cm²
P=a×b
O=2a+2b
a=7
b=?

77=7b |÷7
b=11
O=2×7+2×11=14+22=36cm

2.
78dm=7800cm
a=130
b=?
P=7800cm²

7800=130b
b=60
O=2×130+2×60=380cm
1 2 1