Pocisk o masie 6g, przed uderzeniem w zimny nasyp na strzelnicy, poruszał się z prędkością 500m/s i zagłębił się w nasypie na głębokośc 0,5m. Jaka była średnia siła oporu gruntu dla pocisku? Ile wynosił czas zagłębienia się pocisku w nasyp?
Proszę pomóżci bo to na jutro:*plis

2

Odpowiedzi

2009-11-19T21:16:29+01:00
Pocisk uderza w nasyp z predkoscia V=500/ms przemieszcza sie jeszcze 50 cm podczas tego oruchyu predkosc wyhamowania Vk=0m/s
a=(V-Vk)/t
Vk=0;a=V/t
droga S =0,5*a*t^2
S=0,5*(V/t)*t^2
2*S=V*t
czas t ; t = (2*S)/V = (2*0,5)/500= 1/500 sek = 2*10^-3 sekundy
obliczay a ; a= V/t=500/0,002 = 250000 m/s^2
F = (6/1000) kg * 250000 m/s^2 = 1500 N = 1,5 kN
pozdrawiam SPUNTI:)
2009-11-19T21:20:51+01:00
-T=ma
s=(vk^2-vo^2)2a
a=vo^2/2s
a=250000m/s^2
-T=ma
-T=0,006*(-250000m/s^2)
-T=1500N [kg*m/s^2=N]